SERVEI TACIES > distribucio

Des de l'escorxador

Dispossem de serveis de distribució de canals senceres, especejades i productes elaborats procedents dels nostres animals (boví, xai i porc), com pernils, embotits..., que us farem arribar en vehicles isotčrmics per tal de no trencar la cadena de fred.
Podem oferir tots els productes frescos derivates de les tres races(porcí - oví - boví) i fins i tot el detall com poden ser peces concretes de les canals, ja que disposem d'una sala d'especejament i embalatge prňpia.

Des de les botigues

També des de les nostres botigues podeu fer comandes de qualsevol dels productes de que disposem i us els portarem a domicili.