ESCORXADOR TACIES > Instalˇlacions

  

2 molls de cārrega independents i separats entre ells: un per a l’entrada d’animals i un altre per a la sortida de productes elaborats.

3 línies separades per a la matanįa de boví.

Estanįa d'oreig de la carn.

Cāmeres independent per a vacú, xai i porc.

Sala de despeįament de carns.

2 molls de cārrega independents i separats entre ells: un per a l’entrada d’animals i un altre per a la sortida de productes elˇlaborats.

Sala de control informātic de l’estat de les cāmeres (temperatura, pressiķ, humitat...) i de l’oreig.

Sala d’elaboraciķ de productes elaborats (embotits...).

Cambra de curaciķ de pernils.