ESCORXADOR TACIES > Instal·lacions

     

  

El nostre principal objectiu en el procediment del sacrifici són una sèrie de punts concrets que influeixen directament en la millora qualitativa de les carns:

Sacrificar en el menor temps possible l’animal. Des de que surt de les nostres granjes fins que és sacrificat, mai superant una hora d’espera.

No estressar mai l’animal en el procés de càrrega evitant així canvis de color en la seva canal, cops, i fins i tot l’aparició de carns molles degudes al estrés o cansament dels animals que provocarà que els sucres es converteixin en humitats desmesurades.

Oferim també una matança personalitzada

Comandes i distribució