ESCORXADOR TACIES > productes

  Podem oferir tots els productes frescos derivats de les tres races (porcí - boví - vacú) i fins i tot el detall com poden ser peces concretes de les canals, ja que disposem d’una sala d'especejament i embalatge pròpia.
 
  També elaborem el pernil dolç amb el nostre punt característic i, per descomptat, el pernil salat, a on després d’elaborat el portem a curar, un període d'uns 15 mesos, al sur de la Península.