RAMADERIA TACIES > porc
 

La criança del porc la podem definir de completa ja que tenin un cicle tancat.

Les mares un cop cubertes tenen el seu part en unes paridores completament equipades tant per la mare com per els mamellons. Un cop els mamellos són deslletats, són portats als engreixos, unes instal·lacions on s’estan de quatre a cinc mesos, fins el seu sacrifici.

Els mamellons, un cop deslletats, es porten en unes sales (deslletament), on hi seran uns 45 dies. Després són traslladats a unes altres quadres on s’estaran fins al seu sacrifici (100-110Kg).

Comencen alimentant-se amb un pinso altament energètic amb un altíssim percentatge de llet.

L’alimentació dels porquets varia al ritme del seu creixement per aportar el nutrients necessaris, en cada etapa, per a un bon creixement.

L’alimentació esdevé un dels factors claus per a una bona producció.

 

 
Els controls sanitaris són permanents dins l’explotació en tots el ambits, la clau del nostre bon funcionament és la prevenció de possibles riscos, cal mantenir un nivell immunològic estable.

Les instal·lacions de les nostres explotacions estan dissenyades pensant d’ aconseguir un màxim confort per a l’animal.

Establim la prioritat de l’animal, encara que aixó signifiqui una major inversió.

Les instal·lacions han d’aportar condicions ambientals favorables (temperatura controlada,) i processos d’alimentació que posin l’animal en situació òptima d’accessibilitat a l’aliment.

Tot això requereix un control del granger per visualitzar qualsevol tipus de necessitat dels animals, i creiem que amb una formació continuada i amb la col.laboració dels veterinaris, ho aconseguim.