RAMADERIA TACIES > vedella
Les vedelles en la seva majoria provenen de la Comunitat d’Asturies, les dues races més utilitzades per nosaltres, la llimosina i la frisona.

L'edad de sacrifici serà entre nou i deu mesos.

Com a punt característic cal mencionar que el 90% seràn femelles per la seva millor qualitat en relació als mascles.