RAMADERIA TACIES > xai
 
Els corders, en la seva majoria, provenen del centre d’Espanya, concretament de Castella-La Manxa.

Quan arriben, el seu pes oscil·la entre els 13-14 Kg.Un cop arribats a la nostra explotació se’ls i fa una desparasitació per a la seva millor criança. Els primers dies els donem un pinso lactant, després passarem a una alimentació de creixement amb productes del camp –ordi, panís, soja ,...

Les instal·lacions estan formades per diferents locals, agrupats segons el pes i edat dels animals. El control és diari per a poder evitar qualsevol problema d’adaptació o creixement, ja que un correcte creixement del bestiar ens aporta un producte òptim per a la posterior elaboració.
 
També es fa una línia diferencial entre els mascles i les femelles per a poder desenvolupar amb més facilitat les matances diàries.

Cal ressaltar que normalment els mascles es deixen engreixar uns quants quilos més que les femelles (26-30Kg els mascles i 22-26Kg les femelles) ja que aquestes són més propences a acumular molt greix si passen d’aquest pes.

El seu cicle de vida a la granja normalment es de 50 a 70 dies, edat en que son sacrificats.